Onze software maakt uw mensen en processen efficienter en effectiever
Wij zijn trots op de samenwerkingen met o.a. deze organisaties

Wij maken software waar u mee kunt werken

U weet zelf het beste op welke manier u wilt werken binnen uw organisatie of bedrijf. Bij Ranshuijsen weten we hoe we software moeten maken waarmee dat gemakkelijk kan. We ontwikkelen mensvriendelijke software die naadloos aansluit bij uw bedrijfsproces en beheersen alle soorten platformen. Of het nu gaat om een app voor een tablet of telefoon of een webapplicatie, wij nemen deze zorgen graag uit handen. 

Software sluit perfect aan bij uw werkproces

Wij maken software die perfect aansluit op de behoefte en wensen van de (eind)gebruiker, omdat wij graag nauw samenwerken met de eindgebruiker. Korte lijnen, daar houden we van. En effectief en efficiënt werken, net als onze software. Zo ontstaat mensvriendelijke software. 

Mensvriendelijke software voorkomt frustraties

Mensvriendelijke software zorgt ervoor dat u lekker werkt, zonder dat u dat eigenlijk doorheeft. Mensvriendelijke software is magisch om mee te werken maar het is geen magie om te maken. Het is een combinatie van luisteren naar uw wensen, bouwen van goede techniek en het toepassen van de gouden regels voor gebruiksvriendelijkheid. Als de software niet klopt, voelt u dat meteen.

Wilt u ook het meeste uit uw werktijd halen? We bespreken graag de mogelijkheden om uw proces zinvol te automatiseren.

Dit zijn wij

Ranshuijsen - Mensviendelijke Software is in 2009 opgericht door Rim Ranshuijsen met als doel om samen met onze klanten software te ontwikkelen die recht doet aan wat gebruikers nodig hebben om hun werk efficient en met plezier te kunnen doen. We zijn klein gestart met een kantoor bij de Oude Haven in Rotterdam. Daar namen we ons eerste personeelslid aan. Via een verhuizing naar de Veerhaven in 2011 en de bruisende Witte de Withstraat in 2016 naar ons huidige kantoor op de Westblaak. In januari 2020 is Joel Smit als mede eigenaar toegetreden tot het bedrijf. Inmiddels bestaat ons team uit 18 mensen, met allemaal dezelfde passie voor het ontwikkelen van mensvriendelijke software.

Onze projecten

Buzinezzclub Systeem: mensen samenbrengen voor success

De Buzinezzclub begeleidt jongeren bij het vinden van de juiste opleiding, baan of bij de start van jouw bedrijf. Samen maken ze werk van hun droom!

De opdracht

De Buzinezzclub had behoefte aan het ontwikkelen van een digitale community waarin jongeren, coaches en betrokken organisaties met elkaar kunnen samenwerken. Het systeem moest meegroeien met de groei van de Buzinezzclub en de wijzigende behoefte aan functionaliteit.

Patz Portal – Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken

Steeds meer mensen willen thuis sterven. Tegelijkertijd worden patiënten met complexe ziektebeelden vaker uit het ziekenhuis ontslagen. Dit vraagt om een intensieve samenwerking van huisartsen met de wijkverpleging en consulenten voor palliatieve zorg. Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken (NPZR&o) had behoefte aan een oplossing waarop de partijen die betrokken zijn bij stervensbegeleiding, informatie met elkaar kunnen uitwisselen.

Systeem voor persoonsgerichte aanpak (PGA)

De persoonsgerichte aanpak (PGA) is een methode die wordt toegepast door veiligheidshuizen en is gericht op de aanpak van overlastgevende personen of verdachten van strafbare zaken.
Een Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van partners uit diverse ketens. In het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR) werken politie, het openbaar ministerie, gemeenten, Jeugdzorg, de Raad van de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen, Reclassering Nederland en Jeugdbeschermingsplein met elkaar samen onder een dak om recidive te voorkomen.

Wilt u ook het meeste uit uw werktijd halen? We bespreken graag de mogelijkheden om uw proces zinvol te automatiseren.